top of page

beschikbaar en 2 fracties 2/12 of 8/16

Lavagesteente is afkomstig uit het Eiffelgebied. Dit gesteentemeel bevat een hoge concentratie aan silicium of kiezelzuur maar daarnaast ook calcium, fosfor, magnesium en kleimineralen.

Lava zak 25kg