top of page

Traag werkende NPK meststof met ISODUR® en CROTODUR® (dubbele N-technologie) voor graszoden, landschapsarchitectuur, tuinbouw en boomkwekerijen.

Door de hoge kalium- en magnesiumpercentages kan deze formule ook worden gebruikt in teelten met een lage stikstofbehoefte.

Floranid®Twin Club wordt speciaal aanbevolen voor toepassing in de herfst/winter.

Floranid twin club 25kg