top of page

Evenwichtig samengestelde meststof met een lange werkingsduur. Verzekert een continue en gelijkmatige groei, ideaal voor potgrondmengsels, bladgroenten, vruchtgroenten, potplanten, gazons en grassportvelden.

samengestelde organische meststof NPK 7-7-10

DCM Ecor 4