top of page

STAYGREEN 8 ROTONDE

Bloemen- en kruidenmengsel voor schrale, droge en liefst kalkrijke grond binnen de bebouwde kom. De hoogte is afhankelijk van de groeiomstandigheden.

 

  • Inzaai : maart tot en met september, 15 kg/ha
  • Hoogte : < 50 cm
  • (Meer)jarigheid : doorlevend
  • Bodem : droge en schrale tot matig rijke grond

Staygreen 8 Rotonde mix veldbloemen