top of page

NovaTec® is een complex samengestelde NPK-meststof met de nitrificatieremmer DMPP (3,4-dimethylpyrazolfosfaat). De nitrificatieremmer vermindert de N-uitspoeling en verhoogt de N-efficiëntie. Tijdens de actieve fase van DMPP (4-10 weken, afhankelijk van bodemtemperatuur, grondsoort en bodemvochtigheid) wordt de omzetting van ammonium in nitraat vertraagd. Hierdoor wordt de N-beschikbaarheid aangepast aan de eisen van de planten en wordt de N-efficiëntie verhoogd.
De nitrificatieremmende technologie wordt gecombineerd met de COMPO EXPERT Blaukorn® formules, waardoor niet alleen SOP-gebaseerde formules voor gebruik in de tuinbouw beschikbaar zijn, maar ook voor alle soorten landbouwgewassen.

Novatec Premium 25kg