top of page

STAYGREEN 9 BLOEMRIJK

Speciaal samengesteld kruidenmengsel voor licht humeuze en niet erg vochtige grond binnen de bebouwde kom. Bijzonder geschikt voor een stikstofrijke omgeving: braakliggend terrein bij gebouwen, grond met puin …

 

  • Inzaai : maart tot en met september, 15 kg/ha
  • Hoogte : ongeveer 100 cm
  • (Meer)jarigheid : doorlevend
  • Bodem : (licht) humeuze, droge tot matig vochtige grondsoorten

Staygreen 9 Bloemrijk mix veldbloemen